Türkçe Español Русский Português Português Italiano Deutsch Ελληνικά Français English 中文 العربية
ITG Logosu

 

  Bulunduğunuz yer: > Sık Sorulan Sorular
 

"Üstün kaliteli kesin teknoloji avantajıyla müşterilerimizi güçlendiriyoruz..."

Dünya

Sık Sorulan Sorular

S: "Arıza" nedir?

Y: IT Servis Yönetim Sektörü bağlamında, kuruluşun IT varlıklarıyla uyuşmayan bir olaydır.

S: "SLA" nedir?

Y: Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (Service Level Agreement - SLA), bir hizmet sözleşmesinin bileşenlerinden olup sözleşme konusu hizmeti alan ile sağlayan arasında varılmış anlaşmaya dayanır. SLA, sözleşmenin taraflarını tanımlar ve sağlanacak hizmetin niteliği, miktarı, sıklığı, teslim zamanı, kullanılırlığı ve başka nitelikleri açısından bağlayıcıdır.

S: "En İyi Uygulamalar" nedir?

Y: En İyi Uygulama, istenen bir sonucu elde etmek üzere sistemleştirilmiş, geçerliliği bağımsız biçimde sınanıp doğrulanmış, söz konusu sonucun elde edilmesinde en etkili yol olarak genel ve yaygın kabul görmüş olan yöntemler bütünüdür.

S: "Sistem Entegrasyonu" nedir?

Y: Sistem Entegrasyonu, ayrı bileşenleri birbiriyle bağlantılandırıp bütünleştirerek tek sistem halinde toplamaya yönelik yöntemler bütünüdür; söz konusu sistem, kendine bağlı bileşenlerin ayrı ayrı gerçekleştiremeyeceği belirli bir sonucu sağlar.

S: "ISO" nedir?

Y: Yunanca "eşit" anlamına gelen ISO, 1947'de Uluslararası Standartlar Örgütü'nün logosu olarak seçilmiştir. Uluslararası Standartlar Örgütü, Uluslararası Standartlar geliştirme ve yayınlama alanında dünyanın en büyük kuruluşudur.

S: "CMMI" nedir?

Y: CMMI, Yetenekte Olgunluk Modeli Entegrasyonu anlamına gelen "Capability Maturity Model Integration" teriminin başharflerinden oluşan bir kısaltmadır. CMMI, çok geniş bir alana yayılmış organizasyon faaliyetlerindeki süreçleri daha iyiye götürüp geliştirmeye yönelik yöntemler içerir. Ağırlık verdiği alanlar Mühendislik, Geliştirme, Edinim ve Hizmetler'dir. Carnegie Mellon Üniversitesi'ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından geliştirilen, kabul ettirilen ve sürekli olarak yenilenen CMMI için Savunmada İleri Araştırma Projeleri Kuruluşu (DARPA) maddi kaynak sağlar.

S: "ITIL" nedir?

Y: Information Technologies Infrastructure Libraries (ITIL - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphaneleri), IT Servis Yönetimi alanında, Birleşik Krallık Devlet Ticaret Bürosu (OGC) eliyle tanımlanıp geliştirilen en iyi uygulamaları bünyesinde toplamıştır.

S: ITIL "sertifikasyonu" nedir?

Y: ITIL'e bağlı bir kuruluş olan Pink Elephant, ürün düzeyinde, IT Servis Yönetimi ürünlerinin ITIL işlem alanlarına uygunluğunu doğrulamakla yetkilendirilmiştir.

S: "Kalite Yönetim Sistemi" (QMS) nedir?

Y: Genel kabul görmüş uluslararası standartlar bağlamında QMS, bir standardın, bir süreci daha iyiye götürmeye yönelik yöntemler bütününün ya da bir En İyi Uygulama'nın gereklerine uygunluğu tanımlar. Kalite Yönetim Sistemi, dışarıdan ve içeriden kaynaklarca denetlenecek şekilde kendi içinde bütün oluşturmalı ve kuruluşun Girdi/Çıktı yöntemlerinin yanında konumları ve sonuçta ortaya çıkan kayıtları da ifade etmelidir.

S: "CMMI Değerlendirmesi" nedir?

Y: Standart CMMI Süreç İlerletme Değerlendirmesi (SCAMPI), bir kuruluşun CMMI olgunluk seviyesinin belirlenmesini sağlayan süreçtir.

Yardıma gerek duyduğunuzda bize ulaşmanız için:

Integration Technologies Group, Inc.
2745 Hartland Road
Falls Church, VA 22043, ABD
Telefon: 001-703-698 82 82
Faks: 001-703-698 03 05

 

 

Basın Açıklamaları
Haber Bültenleri
Yetenekte Olgunluk Modeli Entegrasyonu
Uluslararası Standartlaştırma Örgütü
IT Servis Yönetimi
Engelli Amerikalılar Yasası
Web Erişilebilirliği Hakkında 508. Madde
Ücretsiz 508 Kursu:
Web Erişilebilirliğine Giriş
DCS Kayıt Durumu